A Kassa Vid Avsked

Uppsägning | Kommunal

Om du är medlem i Kommunals a-kassa eller en annan a-kassa kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning. Du behöver uppfylla vissa villkor för att kunna få …

[PDF]Information till medlemmar i KyrkA – Kyrkans Akademikerförbund

20 maj 2016 – uppsägning på grund av personliga skäl, avsked eller vid pensionering. … Har du frågor om din a-kasseersättning, kontakta din A-kassa direkt.

Egen uppsägning eller uppsagd av personliga skäl – Unionen A-kassa

Om du säger upp dig från ditt arbete riskerar du att stängas av från rätten till ersättning i 45 ersättningsdagar. Detsamma gäller om du har blivit uppsagd från ditt …

Uppsägning – om du jobbar i Danmark – Øresunddirekt

Söka jobb i Danmark · Lediga tjänster i Danmark · Arbeta i två länder · Anställningsvillkor · A-kassa & fackförening · Jobbmässor · Utbildningar i Danmark.

Vilka villkor gäller vid egen uppsägning? | Arbetslöshetskassa.nu

Väljer du att säga upp dig självmant från din anställning blir du automatiskt utan ersättning i 45 dagar vilket sammantaget motsvarar uppskattningsvis 10 veckors …

Uppsägning – Villkor – Naturvetarna

Om du blir varslad om uppsägning eller avsked bör du kontakta Naturvetarnas medlemsjour eller din lokala fackliga förening. De kan svara på många frågor …

Uppsägning – Sveriges ingenjörer

Vid avsked finns ingen uppsägningstid, utan den avskedade går direkt. För att bli avskedad krävs att en anställd gjort sig skyldig till en mycket grov förseelse …

A-kassan – IF Metall

Frågor om a-kassans regler, ersättning, utbetalningar, karensdagar, kassakort, aktivitetsrapporter eller liknande kan bara besvaras av a-kassan. A-kassan har …

Avskedad efter 25 år – Arbetet

23 nov. 2009 – Om slutresultatet blir avsked med två månadslöner är det ett hårt slag mot … Då kan hon välja mellan att söka jobb och leva på a-kassa eller att …

Arbetslöshetsförsäkringen – LO

27 okt. 2015 – Har du varit medlem i en a-kassa i 12 månader kan du ha rätt till inkomstrelaterad ersättning. Ersättningen beräknas på din genomsnittliga …